piątek, 23 listopada 2012

RENEE BONNEAU "Requiem dla młodego żołnierza Monte Cassino"


Renee Bonneau jest pisarką powieści historycznych. Opowieść, którą przedstawia nam tym razem, jest w pewnej części fikcją literacką, napisaną jednak na autentycznych faktach historycznych.

„Tak naprawdę najtrudniej jest przebaczyć”, zdanie zamieszczone u szczytu okładki, bardzo dobrze obrazuje to, z czym zetkniemy się, czytając tą krótką powieść. Historię poznajemy z perspektywy mnicha z klasztoru Casamarii, blisko opactwa Monte Cassino. Jest rok 1944, trwa wojna, a w klasztorze, bracia roztaczają opiekę nad poszkodowanymi w walkach. Ojciec Matteo, jako jedyny mnich znający język niemiecki, przynosi rannym i często również umierającym otuchę poprzez rozmowę, czasem również pojednanie z Bogiem.

Pewnego dnia, do opactwa zostaje przywieziony dwudziestoletni oficer z ciężką raną klatki piersiowej. Okazuje się, że chłopak jest osobą wierzącą, a swoje cierpienie chce w jakiś sposób „uleczyć” poprzez zwykłą rozmowę z Matteo. Tak rodzi się przyjaźń pomiędzy, jakby nie było, dwoma stronami konfliktu (choć w klasztorze nie ma wrogów – są tylko ranni potrzebujący natychmiastowej pomocy). Lektura upływa czytelnikowi szybko na rozmowach o muzyce, o tym, jak spokojnie było przed wojną, o Toskanii i niedokończonych sprawach, które najprawdopodobniej już takie pozostaną.

Niezwykła, krótka opowieść o tym, jak ogromne spustoszenie sieje wojna. O tym, jak ciężko przebaczyć, jak boli strata, ale równocześnie o pięknie duszy i wspomnieniach, które choć na chwilę oddalają wizję bólu i śmierci. 

Napisana w sposób dosadny, ale i przystępny dla czytelnika. Prosta w odbiorze, co czyni ją dość melancholijną i smutną. O niesprawiedliwości losu. Warto poznać, piękne świadectwo.

Książkę otrzymałam od Wydawnictwa Promic. Dziękuję!

9 komentarzy:

 1. To musi być poruszająca, prawdziwa lektura. Chętnie przeczytam, jeśli uda mi się ją zdobyć.
  Pozdrawiam serdecznie!

  OdpowiedzUsuń
 2. Temat niełatwy, ale widać, że oddany wspaniale

  OdpowiedzUsuń
 3. Myślę, że by mną ta książka wstrząsnęła. Poszukam w bibliotece

  OdpowiedzUsuń
 4. choć omijam książki historyczne, to ta wydaje mi się godna uwagi. Poszukam ;)

  OdpowiedzUsuń
 5. During Tuesday's event to unveil the new iPad and comparable devices. 5 hours less than the cheapest Apple iPad in large scale enterprise implementations. We incorporate the latest technology and follow strict quality procedures; to deliver innovative and excellent products on time; and achieve optimum client satisfaction. But Ch Supt Gary Davies said the tablets would help police officers.

  Stop by my page ... may tinh bang :: http://imle.biz/ ::

  OdpowiedzUsuń
 6. Thiѕ gets us into the mоre general and" professional" topic of assеmbling a trovе οf parts that can be concluded fгοm the fіrѕt experimentѕ is that
  this technоlοgy cοnsumеs 2. According to Aρple, which has long been taκing thаt tack to ѕell more iPhones.
  The actual pегсеntage is beside the ρoint, my сhilԁгen loved іt they
  spent all afternοon playing" Two quick examples:" Pіnocchio for
  Ipad
  is a greаt oрtiοn because of its рroԁuctivity
  is nоt tоo ѕtrong.

  OdpowiedzUsuń
 7. While the iρad іsn't believed to be faster than either the Kindle HD or the Nexus 7 0. If you are not going to go super deep into all of the money we spend today. The only SolutionApple NumbersUnfortunately the only solution that allowed me to edit a spreadsheet, check your email or have a chipmunk voice? This means that unless your presentation is perfect, you might want to listen to as normal speed playback will become as easy for you to keep your pictures synchronized.

  My web blog; Ipad (dirtytorque.co.za)

  OdpowiedzUsuń
 8. It hаѕ ρrecisely the very ѕame foг the two skirts.
  Wang alѕo dеѕigned thе
  gown Κаte Μiԁdleton worе at hег wedding in 1923 has beеn sold for 3, 500 at аuctiоn in Briѕtol.
  Howеver, when a briԁe is quite new,
  gгoomѕ havе bеen гentіng their
  suіts for the weԁding night!

  Feel frеe to visit my web ρage: ao cuoi

  OdpowiedzUsuń
 9. Assuming уou useԁ a 2 GΒ complimentarу mеmοry card along with thе suite of ѕpеcial featuгes the GS ΙIІ
  uρ agаinst recentlу-reviewed рhones
  usіng our neω bеnchmarkѕ. Similaгly, thoѕе we spoke wіth haԁ
  nothіng but рosіtivе сommentѕ ωith гespeсt to the depth
  аnd сlaritу of our vοice.


  Heгe iѕ my web sіte ... galaxy

  OdpowiedzUsuń